BUILD THE (IM)POSSIBLE: Join The International Contest and Win the Challenge!

POKROČILÝ KURZ Z OBLASTI STATIKY, HYDROIZOLÁCIE A VZDUCHOTESNOSTI PRE STAVBY Z DREVA

Kurz poskytuje úplný prehľad do sveta spojov, vzduchotesnosti, hydroizolácie a akustiky drevostavieb. Za dva dni sa môžete dostať do technických detailov, získať praktické poznatky a objaviť potenciál a výhody dreva. Dobrá kombinácia teórie a praktických testov v laboratóriách vám poskytne úplný prehľad o technických riešeniach. Kurz prebieha v sídle spoločnosti Rothoblaas.

Doprava je individuálna, odjazd z Bratislavy 13.3.2022 okolo 12:00

Cena: 300 eur (dvojlôžková izba), 330 eur (jednolôžková izba). V cene je zahrnutá hotelová izba s raňajkami, tri coffee breaky, tri obedy, tri večere a všetky podklady pre kurz.

Rothoblaas Headquarter
08:30 08:45

UVÍTANIE A ÚVOD KURZU

Marek Hyben
08:45 10:30

DREVO AKO STAVEBNÝ MATERIÁL

Potenciál a výhody (doc. Ing. Kristian Sogel)
10:30 11:00

PRESTÁVKA

11:00 12:00

SPOJENIA PRE DREVOSTAVBY

Vyberte si správne napojenie, výhody a rýchlosť výstavby (Ing. Kristian Sogel)
12:00 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA

13:00 14:00

NÁVŠTEVA NOVÉHO AUTOMATICKÉHO SKLADU S DREVNOU KONŠTRUKCIOU

Ing. Matteo Andreottola
14:00 15:30

INOVATÍVNE SPOJE PRE CLT KONŠTRUKCIE

Titan S, Titan V, Spider, Pillar, Slot, Alustart, Sharp Metal - Ing. Kristian Sogel
15:30 16:00

PRESTÁVKA

16:00 17:00

TRVANLIVOSŤ DREVNEJ KONŠTRUKCIE A NAPOJENIE NA ZÁKLADOVÚ DOSKU

Alustart - Ing. Kristian Sogel
Rothoblaas Headquarter
08:30 09:30

HYDROIZOLÁCIA A VZDUCHOTESNOSŤ

Výber správnej membrány, riziko kondenzácie a ochrana drevenej konštrukcie (Ing. Matteo Andreottola)
09:30 10:30

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM MEMBRÁN

Reakcia na oheň, funkčná vrstva, rozdiely medzi mykroporéznym a monolitickým filmom (Arc. Chiara Santamaria)
10:30 11:00

PRESTÁVKA

11:00 12:00

AKUSTIKA V DREVOSTAVBÁCH

Ing. Paola Brugnara
12:00 13:00

OBEDOVÁ PRESTÁVKA

13:00 15:00

VZDUCHOTESNOSŤ A MONTÁŽ OKENNÝCH, KOMÍNOVÝCH A STENOVÝCH MEMBRÁN A PRESTUPOV

Ing. Matteo Andreottola
15:00 15:30

PRESTÁVKA

15:30 17:00

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM PÁSOK A VZDUCHOTESNOSTI

Rothoblaas Headquarter
08:30 12:00

PODĽA POŽIADAVIEK ÚČASTNÍKOV KURZU VÝBER NÁRADIA A NÁSTROJOV PRE DREVOSTAVBY O

12:00

OBEDNÁ PRESTÁVKA A ODJAZD NA SK